Confiscated Lace

Confiscated Lace, best notify my next of kin
Aan de hand van 7 interviews zijn de onderlinge verhoudingen in een gedeeld
verleden in kaart gebracht op 2 keer 7 x 7 tekeningen.
De werktitel was langere tijd: ‘Siblings, matje vlechten [a history (sic)]’.
2011 – 2013    98 keer 52 x 49 cm,    grafiet, kleurpotlood, o.i. inkt


De verzamelde interviews en enkele voorbeelden van Confiscated Lace:De geïnterviewde siblings zoals van vroeger herinnerd

Niet complete én niet afgewerkte tekeningen van Confiscated Lace: