Gepubliceerde illustraties

Instructietekeningen in kM (2000 – 2006)
vakblad voor kunstenaars en restauratoren

Illustraties in het verslag ‘Bakens voor de Toekomst’ (2001)
van een studiedag over het Schelde-Estuarium

Bundel tekeningen n.a.v. het door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat georganiseerde symposium ‘Rivier en Land’ (2000)

Illustratie in ‘Duurzaam’ maandblad van de NCDO (2000)

Illustraties in ‘Nieuwsbrief Noord nr. 4’ (1999)

Illustraties in ‘De Manager als Cultuurdrager’ (1998)
terugblik op conferentie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers’

‘Noortwaarts!’, verbeeldingen over het thema Amsterdam Noord in 2030 (1998)

Tekeningen in ‘Perspectieven voor Verkeer & Vervoer in Beeld’ (1998)

Tekeningen in ‘Veluwerandmeren over de Eeuwgrens’ (1998)

Tekeningen in ‘Op Koers?’ (1998)
Invalshoeken voor toekomstig verkeers- en vervoerbeleid’

Assisteert bij de tot stand koming van ‘The Turning Tide/Het Kerend Tij’ (1997)
een onderzoek naar en fotoboek over het hergebruik van gebouwen in 6 havensteden in Noord Europa

Illustratie in Nieuwsbrief ‘Sprekend Oud-West’ (1997)

Publiceerde eerder in ‘Sextant’, ‘Muziek Express’, ‘Hitweek’, etc.