Gepubliceerd woord en beeld

 • Wie weet, wie weet, wat meer!
 • Posters en ansichtkaarten voor voorstelling Prrkl van Kuipers & Berbée
 • Illustraties Pamflet Stadsatelier aan de Kaasmarkt (2019)
 • Front en in Jaarboek 2019 The Polranny Times
 • Website-illustraties, flyer en visitekaartjes voor mediator
 • Tekeningen voorplaat en illustraties Polranny Times (2002, 2003, 2004, 2005)
 • Instructietekeningen in kM (2000 – 2006) vakblad voor kunstenaars en restauratoren
 • Illustraties in het verslag Bakens voor de Toekomst (2001) van
 • een studiedag over het Schelde-Estuarium in Antwerpen
 • Bundel tekeningen n.a.v. het door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • georganiseerde symposium Rivier en Land (2000)
 • Voorpagina’s van meerdere nummers van de Polranny Times
 • Illustratie in Duurzaam maandblad van de NCDO (2000)
 • Illustraties in Nieuwsbrief Noord nr. 4 (1999)
 • Illustraties in De Manager als Cultuurdrager (1998) terugblik op
 • conferentie van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
 • Noordwaarts!, verbeeldingen over het thema Amsterdam Noord in 2030 (1998)
 • Tekeningen in Perspectieven voor Verkeer & Vervoer in Beeld (1998)
 • Tekeningen in Veluwerandmeren over de Eeuwgrens (1998)
 • Tekeningen in Op Koers? (1998), invalshoeken voor toekomstig verkeers- en vervoerbeleid
 • Assisteert bij het tot stand komen van The Turning Tide / Het Kerend Tij (1997), een onderzoek
 • naar en fotoboek over het hergebruik van gebouwen in 6 havensteden in Noord Europa
 • Illustratie in Nieuwsbrief Sprekend Oud-West (1997)
 • Publiceerde eerder in Sextant, Muziek Express, Hitweek, etc.
 • Wie weet, wie weet, wat meer!

Gepubliceerde artikelen

Klik voor een pdf:

Jongerenblad Vandaag (1963) ‘Aristos’
Schoolkrant Gulden Mond St.Chrysostomus College, mislukte hoofdredacteur (1964 en 1965)
MGV Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid
Themanummer ‘Onvoltooid verleden tijd’
‘Problemen rond categorale opzet’
(1969)
door Paul de Koning en Marie Oosterbaan
kM 51 | Ervaring met paintsticks
Was in ‘verfkrijtjes’
kM 52 | De oogbedriegers
van Marleen van Grunsven
Verschuivende horizon
kM 54 | Penselen
Een gebruikersonderzoek van marter-,
eekhoorn- en synthetische aquarelpenselen
kM 55 | Mark Swysen
Hersenschors
Palet 327 | Astrid Vlasman
Vanuit het atelier
Palet 328 | Yu Jie Chou
Het dagelijks Leven
Palet 329 | Burkhardt Söll
Het landschap en de kunstenaar
Palet 330 | Marjolein van Haasteren
Wervelend en zinderend stil
Palet 331 | Nicole Carvajal
De kunst van het niet-kunnen weglaten
Palet 332 | Dick van der Meijden
Gevolgtrekkingen voor een volgend schilderij
Palet 333 | Marlies van Boekel
Zwemmend in het brekend licht
Palet 334 | Walter Bosman
Feel Good! De Gesamplede Wereld
van Walter BosmanPalet 335 | Anneke Camstra
Het plezier van Tegendraadsheid
Palet 336 | Marjolijn Groustra
en Elbert Ploos van Amstel
De verte dichtbij
Palet 337 | Barthel Brussee
Overal buiten en in het atelier
Palet 338 | Willem van Goor
Op de rand van land en zee
Palet 339 | Pollie Hogenboom
De licht doorschemerende wereld
van Pollie Hogenboom
Palet 341 | Hanna van Doornum
‘Whamm, dit is het!’
Palet 342 | Feng
Beelden Betekenen
Palet 345 | Hans de Bruijn
Het Onderliggende Gevoel
Palet 346 | Joan Scanlon
Er was eens, once upon a time
Palet 347 | Sandra Tap
Samenkomende Werelden
Palet 348 | Piet Franzen
Actie / Reactie
Palet 349 | Lia Braakman
Het heden klassiek gezien
Palet 350 | Boudewijn Schrijver
Middelpuntvliedende ordening
Palet 352 | Arte Colder
Machines als Totems
Palet 353 | Ayako Rokkaku
Handen vol kleur
The Polranny Times, 2004 l
over Marc Rothko De Tongzoen Gezien