Lopend rond de berg

‘Lopend rond de berg’ heeft het wisselende uitzicht als onderwerp: de tijdens de wandeling
veranderende contouren van het massief worden, nu op een enkel vel, naast en over elkaar vastgelegd.
1995     69 X 52 cm, o.i.inkt, papier
1997     90 X 200 cm, drukinkt, linoleum, glasplaat
2004    90 X 65 cm, o.i. inkt, papier, potlood, punaises, linoleum, drukinkt